17. nov 2017 Nærmere 3 av 4 over 60 år er på Face, her skiller Facebook seg kraftig ut sammenlignet med andre sosiale medier hvor man finner langt lavere andel Over halve Norge er altså på Snap. Nesten dobbelt så mange menn som kvinner bruker Youtube daglig og menn er generelt også i overvekt (55-45). gratis sms dating program 10. apr 2015 Det finnes 25 000 transpersoner i Norge. Transseksualisme har ikke så mye med seksualitet å gjøre, men med kjønnsidentitet. Derfor brukes begrepet «transkjønnet» eller «person med transkjønnet historie» i den offentlige debatten i Norge. I norsk talemåte er kjønnsbenevnelsene «mann» og «kvinne» Alkohol er, og har alltid vært, det dominerende rusmiddel i Norge, men forbruket har variert enormt gjennom tidene. I løpet av de siste 200 år har Hedmark og Sør-Trøndelag. Menn drikker omtrent to og en halv gang mer enn kvinner. .. sumskalaen, dvs. hvor mange som befinner seg på de ulike konsumnivåene. Det kan  Hepatitt C-situasjonen i Norge domineres av kroniske infeksjoner hos norskfødte hvor de aller fleste er antatt tilfellene meldt i 2016 var innvandrere smittet før ankomst Norge, 51 menn og 46 kvinner. Det er en .. En prioritert forebyggingsstrategi blant msm de senere årene både i Norge og mange andre land har vært økt 

16. apr 2010 Gjennom kulturelle og sosialt aksepterte normer har mange kvinner mistet retten til selv å bestemme over sin egen kropp. Dette gjør at de ikke har mulighet til å avgjøre hvor mange barn de ønsker, og når de vil ha seksuelle relasjoner. Dette får også utslag i høy maternal dødelighet. Det er fortsatt utbredt at  dating app danmark Det er både norske og utenlandske kvinner og menn som selger seksuelle tjenester på innemarkedet. Hvor mange som er norske, utenlandske med fast tilhørighet i Norge eller utenlandske som kommer til Norge for en kortere periode er ikke mulig å si, da svært få oppgir nasjonalitet i sine annonser. Ut i fra vår kjennskap til Ofte stilte spørsmål. Norges domstoler> Norges Høyesterett> Ofte stilte spørsmål. NRK Dagsrevyen muntlige og åpne for publikum. I saker hvor sensitive personlige forhold skal behandles, blir saken ført for lukkede dører og publikum har da ikke adgang. Hvor mange kvinnelige dommere er det? Sju av Høyesteretts tjue  Partisekretær Kjersti Stenseng sier Ap ikke vil fortelle hvor mange varsler de har fått. Begrunnelsen som oppgis er hensynet til . som svarer har blitt seksuelt trakassert. Politikk. En av ti kvinnelige kommunestyrerepresentanter som har svart på en undersøkelse sier at de har opplevd seksuell trakassering de siste tre årene.

Det anslås at det hvert eneste år er mellom 8.000 og 16 000 kvinner som blir utsatt for voldtekt eller forsøk på voldtekt i Norge. Det er en grunnleggende menneskerett å Mange undersøkelser viser at holdningen fra denne loven også gjenspeiles i holdninger i store deler av Norges befolkning. Amnesty mener at nei er nei,  morten gulliksen klatring 8. mar 2017 Nesten alle kvinner skifter til mannens når de gifter seg. Det kan se ut som når folk har etablert seg med et etternavn gjennom mange tiår både privat, i yrkeslivet og i sosiale sammenhenger, så er det nettopp vanskeligere å skifte, sier Utne. Viktig å sette fokus. Tall Utne har innhentet viser at kun 1 prosent 8. mar 2017 Derfor er det er grunn til å feire hva likestillingen har betydd i Norge og hva den i praksis betyr for mange kvinner hver dag. 1. Alle har stemmerett I motsetning til andre land hvor kvinner er dømt til å gifte seg med barnefaren, kan kvinner i Norge fortsette med utdanning eller jobb. 4. Den likestilte familien. 28. aug 2017 Årstall, Søkere totalt, Menn, Kvinner, Kvinner i %, Antall tatt opp. 1995, 2980, 250. 1996, 3295, 384. 1997, 3165, 432. 1998, 2582, 432. 1999, 2076, 248. 2000, 1868, 1197, 671, 35,9, 240. 2001, 1768, 1162, 606, 34,3, 240. 2002, 1942, 1293, 649, 33,4, 240. 2003, 2023, 1298, 725, 35,8, 240. 2004, 2399 

Ingeniørfaget var lenge kun for menn - Norad

28. apr 2015 Jeg har sett på tallgrunnlaget, og de finnes i en Kripos-rapport. Hele premisset for regnestykket er påstanden om «1 av 100», og en angivelig oppfatning om at det skjer «16.000 voldtekter» årlig i Norge. Aftenposten sammenligner antall årlige straffedømte med gjetninger på hvor mange som vil si at de en  14. aug 2015 Det grunnleggende må være at norsk næringsliv må sette mål, de må bli målt på hvor godt de når målene, og .. styreerfaring etter loven.23 I begynnelsen hevdet mange at loven ville gi såkalte «gullskjørt» - at noen få kvinner . i Norges største børsnotere selskaper er likevel andelen kvinner nesten null.NFF TV: - Jeg har skumle planer. 22.01.2018 Thomas Brekke Sæteren. Guro Reiten og resten av fotballjentene møter Island tirsdag. Fjorårets toppscorer i Toppserien tror på en ny god sesong. DENNE MANGLER. NFF TV: - Godt med en seier, det gir selvtillit. 19.01.2018 Thomas Brekke Sæteren. Isabell Herlovsen scoret to  morten norvald berg Nettjenesten gir (prosentvis) oversikt over andelen kvinner og menn i de 400 vanligste yrkene i Norge. Målet med tjenesten er at du skal kunne undersøke hvor store forskjeller det er i kjønnsfordelingen i ulike yrker. Klikker du på et enkeltyrke i statistikken kan du sjekke hvor mange som totalt jobber i Man vet ikke sikkert hvor mange som er blitt utsatt for seksuelle overgrep. Hvordan man spør, hvem I en annen undersøkelse fra 2014 (NKVTS: Vold og overgrep i Norge 2014) svarte 21,2 prosent av kvinnene at de var blitt utsatt for en eller annen form for uønsket seksuell atferd før de fylte 18 år. 7,8 prosent av mennene  forelskelse betydning 27. sep 2016 Det viser hvor mange barn kvinner i gjennomsnitt føder i en befolkning. Dette tallet må være 2,1 for at folketallet skal være stabilt. I Norge var det 1,95 i 2010. Det er bra sammenlignet med andre rike land. Med spedbarnsdødelighet mener vi hvor mange barn som dør i løpet av det første leveåret. I fattige 

2. feb 2012 Hvor lang er den gjennomsnittlige fengselsdommen i. Norge? • Hvor mange sitter i norske fengsler i dag? • Hvor mange rømmer på et år? • Hvor stor andel av fangene er kvinner? • Hvor stor andel av fangene er utlendinger? • Hvor stor andel av fangene faller tilbake til ny kriminalitet etter endt soning? 7. apr 2015 SÅ MANGE ER UTRO: Hvor mange som er utro varierer veldig i forhold til hvem du spør og hvor grensen skal gå. Forskning "Hvor vanlig er egentlig utroskap? I en annen undersøkelse går det fram at menn er hakket mer utro enn kvinner og at par som ikke er gift med hverandre er mer utro enn ektefolk.Norges Optikerforbund. Som optiker har du mange muligheter, og ledige stillinger finner du på våre medlemssider, på Optikerens nettsider - og i papirutgaven, som er like rundt hjørnet! Helsekrav til førerkort .. Arendalsuka er en stadig viktigere politisk møteplass hvor også helsepolitiske temaer stod på agendaen. dating app norge app 13. feb 2017 «Først må jeg ha en dame», svarer mange menn når de skal forklare hvorfor de ikke har barn. I samme periode økte andelen barnløse kvinner bare fra 10 til 13 prosent. Hva skyldes Vi fant at det å få barn skal være en felles beslutning hvor begge parter skal bestemme omtrent like mye. Det er en viktig Eritreere stod for en fjerdedel av alle asylsøknader til Norge, men sammenlignet med 2013 søkte likevel 12 prosent færre fra Eritrea om asyl i Norge. 2 000 syrere Dette var dobbelt så mange som året før. De aller fleste Av dem som kom, oppga 22 prosent å være enslige mindreårige, og nesten 40 prosent var kvinner. free dating site in norway youtube 20. apr 2017 40 prosent av alle som har søkt seg til NHH er kvinner. Tilsvarende tall i fjor var 39,4. Foto: Silje Katrine Robinson. NHH En siviløkonomutdanning fra NHH gir interessante jobber i mange bransjer, og det er ikke minst en sikker vei inn i arbeidslivet. Årets arbeidsmarkedsundersøkelse viste blant annet at 

For 3 timer siden Unggutten på 21 år kan bli den største TV-yndlingen under OL for mange – også langt utenfor Norges grenser, sier kommersiell direktør Ole André Skarbøvik i RiksTV. Marit Bjørgen får markant større støtte blant kvinnene enn mennene. 22 prosent av kvinnene svarer nemlig Marit Bjørgen på den de liker  Hvor mange kvinner i norge | Article | >> ♥♥♥ ?dt&keyword=hvor+mange+kvinner+i+norge&source=dayviews Hvor mange kvinner i norgeSju prosent av befolkningen er medlem av et politisk parti. Menns heltidsandel er stabil i underkant av 90 prosent, og deltid er i stor 7. des 2012 Jeg ser frem til at mange helt rettmessig krever å få vite hvem faren deres er. Det er grunn Surrogati er ikke tillatt i Norge - men det er ikke forbudt for nordmenn å kjøpe surrogati i land hvor dette er tillatt. Tross alt, hvor mange kvinner ville bli surrogatmødre om de ikke økonomisk sett var tvunget til det? gratis sms hjemmeside Norge. Denne rapporten er utarbeidet på grunnlag av en rekke TØI- arbeidsdokumenter som er laget i direkte tilknytning til arbeidet med en helhetlig . enn kvinner kjører bil til arbeid, men kvinner overtar i stadig større grad menns .. Hvor mange reiser folk foretar, hvor langt de reiser, når på døgnet reisene foretas,.Nyheter, siste nytt fra Trondheim, Trøndelag, Norge og verden. Arbeiderpartiet nekter å si hvor mange varslersaker de har fått inn. Mens de øvrige partiene er . Paragraf 185 om hatefulle ytringer skal igjen prøves når en kvinne møter i Bergen tingrett, tiltalt for å ha slått en kvinne og ha lirt av seg flere ukvemsord. 09:49  micromax a q5000 price 15. apr 2015 Derfor var kvinnene sårbare og måtte passe seg for ikke å bli utsatt for rykter. Men de fleste greide seg bra og var klar over forholdene. De færreste kvinnene valgte en yrkeskarriere til sjøs der de gikk gradene. Ikke hadde de så mange muligheter heller, da det var kun ett rederi i Norge som tillot kvinner å 

20. feb 2015 I India er andelen kvinnelige utviklere på 30 prosent mot 8 prosent her i Norge, skriver hun i en kronikk torsdag. Hun viser til en studie i India hvor kvinnelige studenter mener at kulturen i datasektoren verdsetter omgjengelighet og samarbeid framfor kjønn. – Det er en ellers en bred oppfatning i India at  25. mar 2017 Mange kvinner fra hele verden har som mål å delta i alle mulige deler av livet: Sosialt, økonomisk, kulturelt eller politisk Da jeg fikk mulighet til å jobbe på et sykehjem her i Norge og se hvor mye jobb det kreves, kunne jeg ikke la være å tenke på og takke min mor for hennes innsats, for meg og min yngre 5. des 2017 Informasjon om befolkningens størrelse, sammensetning og endring er et viktig grunnlag for politikk, planlegging og beslutninger på flere samfunnsområder. Aldersfordelingen sier for eksempel noe om etterspørsel etter utdannings- og studieplasser, andel i yrkesaktiv alder og behov for helse- og  kjæreste flytter inn Det var den borgerlige delen av kvinnesaksbevegelsen i Norge som prøvde å hindre Mødrehygienekontorene å etablere seg. Denne bevegelsen fant Gjennom hele 1900-tallet er det blitt ført statistikk over hvilke yrkeskategori kvinner tilhørte og hvor mange av dem som til en hver tid var husmødre. Den første delen av 8. mar 2017 Marianne Mjelde Knutsen, Norges eneste kvinnelige jagerpilot, finalist årets modigste kvinne 2016, kjempet seg tilbake etter å ha vunnet over hjernesvulsten. Når et redusert øye er den eneste varige ménet, er det en god påminnelse om hvor heldig jeg har vært, sier 48-åringen. Etter operert hjernesvulst  flash chat sverige 5. jan 2017 Ved utgangen av 2016 var det registrert 11 244 fiskere og 5959 fiskefartøy i Norge. Det var registrert 273 kvinner med fiske som hovedyrke ved utgangen av 2016. Ved utgangen av 2015 var det registrert 260 kvinner med fiske som hovedyrke. Graf over utviklingen av antall fiskere i Norge, 2000-2016.

28. feb 2017 Hos kvinner fant de norske forskerne at fravær av psykisk sykdom før traume-opplevelser gir en beskyttelse mot PTSD-sykdom. Blant mennene fant de ingen slik sammenheng. Hvor mange av de voksne med PTSD-sykdommer som fanges opp av helsevesenet i Norge, er uvisst. Først og fremst fordi  27. apr 2014 Slik var det også i Norge i tusenvis av år, men i 2011 tok det slutt – for første gang var det flere norske menn enn kvinner. Siden har trenden fortsatt. . Forskerne understreker at kjønnsskjevheten i Norge langt ifra er noe problem sammenlignet med mange andre land. I Kina er det for eksempel bare 926 8. mar 2016 Også om vi ser på gjennomsnittet for hvor mye vi tjener i måneden, er det store forskjeller mellom menn og kvinner; nærmere bestemt på flere tusen Statistikken for gjennomsnittlig månedslønn fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for 2015, viser at snittet er mange tusenlapper høyere for menn enn for kvinner. jeg vil ha kjæreste aktiviteter Her er det som kjent like mange kvinner og menn. Gjennom mobiliseringsfasen skiller det seg ut en gruppe som er villig til å påta seg et kommunalt verv. Videre har vi gruppen av rekrutteringsvillige. Tallene i sirkelen stammer fra en landsomfattende meningsmåling hvor det ble spurt om hvor mange som «har, eller kan 5. mai 2017 Hvor har det egentlig blitt av gutta? Det er det store spørsmålet som Der er det overveldende overvekt av kvinner, men målgruppen deres er alle barn og ungdom i Norge – både gutter og jenter. Det vil derfor være Det er også en stor mangel på legestabilitet i mange småkommuner. Den demografiske  senior movie release date 6. okt 2016 LOs samfunnsøkonomiske avdeling er blant få som de siste årene har advart mot en utvikling hvor befolkningen øker langt raskere enn sysselsettingsveksten. LO-økonomene har Norge har i mange år framhevet at vi er et land preget av likestilling og med mange kvinner i arbeidslivet. I et internasjonalt 

23. okt 2013 Den første norske regjering med et kvinnelig medlem, var Einar Gerhardsens samlingsregjering 25. juni-5. november 1945. Statsråd Kirsten Hansteen (1903-1974) representerte Kommunistpartiet og var konsultativ statsråd i Sosialdepartementet. 19. jun 2017 Mennesker drives på flukt over hele verden. Hvem er de? Hvor mange er de? Hvorfor flykter de? Hvor flykter de fra og til? Her finner du alle tallene.Demokratenes grunnsyn bygger på at alle mennesker har visse universelle friheter og rettigheter uavhengig av hvor i verden de bor, slik som ytringsfrihet, Demokratene ønsker ikke én etisk standard for de gravide kvinnene som er unge, har dårlig råd eller bor ute i distriktene, og en annen standard for de mange som i  dating message tips 18. okt 2010 Bruken av urtemedisin har økt i Norge de siste årene (9) og tidligere studier her i landet har vist at henholdsvis 36,0 % og 39,7 % hadde brukt urtemedisin under graviditet Denne er basert på antall deltakere i studien i forhold til hvor mange kvinner som var innlagt på Barselloftet i løpet av studieperioden.Kvinnene i Norge, som fikk stemmerett samme år som "Kong Alkohol" kom ut, var viktige drivkrefter i avholdsbevegelsen, og utvilsomt viktige pådrivere bak brennevinsforbudet her i landet, . For det tredje blir svært mange av prostitusjonskontaktene knyttet i miljøer hvor alkohol er et viktig innslag, restaurantmiljøer. hvordan finne tilbake til kjærligheten randers Det er ukjent hvor mange av kvinnene som var i et forhold med barnets far ved innleggelsestidspunktet. 2.1.4. Hvilke(t) rusmiddel benytter kvinnen? Søvigs doktorgradsarbeid (2004), som dekker gravide innlagte etter § 6-2a i Norge i tidsperioden 1996-2003, viser at 81 % av de tvangsinnlagte kvinnene misbrukte narkotika.

Hvorfor slutter kvinner i ordenstjenesten i politiet?

14. jan 2016 Uansett hvilke holdninger man har til innvandringspolitikken og hvor mange flyktninger Norge bør ta imot, er det vanskelig å se bort fra at den økte tilstrømmingen av unge, enslige menn er fra land der trakassering mot kvinner er helt vanlig. I 2015 kom det rekordmange asylsøkere til Europa og det var  KVINNER SOM HAR AMMET, HOLDER SEG SLANKE LENGER. Amming gir lavere BMI, midjeomkrets, blodtrykk og kolesterol. HVA PÅVIRKER HVOR LENGE MØDRE FULLAMMER. Folkehelseinstituttet: 99 prosent av nybakte mødre i Norge, starter å amme. Åtte av ti ammer fortsatt når barna er seks måneder gamle.Fire av ti sysselsatte kvinner i Norge jobber deltid. Dette er en av vår tids viktigste Vi vet at mange kvinner jobber deltid for å få hverdagen til å gå opp. De negative konsekvensene av deltidsarbeid kvinner er fanget i, men et arbeidsliv hvor både kvinner og menn kan motta full lønn og tjene opp like rettigheter til pensjon. sjekking på nett oslo Denne siden inneholder utvalgt statistikk om kjønnsfordeling og mangfold i forskning og høyere utdanning i Norge. Statistikk over forskning og Samtidig tok flere menn doktorgrad innenfor fagområder hvor kvinner har vært i flertall, særlig innenfor samfunnsvitenskap. I 2016 var antallet mannlige doktorander innenfor 8. mar 2014 I 15 år har SSB målt likestilling mellom menn og kvinner i Norge gjennom den såkalte Indeks for kjønnslikestilling i kommunene. Undersøkelsen En annen indikator SSB bruker for å måle likestilling er hvor mange fedre som bruker hele fedrekvoten, eller mer, hjemme sammen med poden. – Dette er på  dating norway man 8. mar 2016 Stabilt 20 prosent. Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge, forteller at andelen av kvinner i den norske IT-bransjen har ligget stabilt på 20 prosent i mange år. Andelen av kvinnelige teknologigründere ifølge Austlid så lav som 1 prosent. – Hva gjør vi galt? For dette har vært på dette nivået i 

23. des 2017 Norges største meglerhus, DNB Markets, har en kvinneandel på 26 prosent av totalt 561 ansatte. Meglerhuset viser til at kundekontakten er mer sammensatt enn før, og ønsker derfor ikke å definere akkurat hvor mange kvinner som jobber som meglere. – Vi har en målsetning om økt mangfold. Vår erfaring  Den høye forekomsten av osteoporose, også kalt beinskjørhet, som vi opplever i Norge i dag, ser ikke ut til å skylles en enkeltfaktor. Sannsynligvis er Hvor mange har osteoporose? I en rapport fra The er på vei ned. Fra 1999 til 2008 sank risikoen for brudd blant kvinner med 13 prosent, og med 5 prosent hos menn.Bevisstgjøre elever på kjønnsroller og likestilling i dagens Norge. Se på hva som eventuelt hindrer fullt likeverd mellom kjønnene. fire-fem, og pass på at det er jevnt fordelt med gutter og jenter i gruppene. Be elevene snakke om hvor mange menn/gutter og hvor mange kvinner/jenter det er i deres familier/husholdninger. hva er blodsukker tiden, skyldes også at det har innvandret mange personer i tjue- og trettiårs- alderen. Figur 1: Folketallet i Norge, etter aldersgrupper. 1900–2015. Figur 2 og 3 viser hvordan levealderen i Norge har utviklet seg siden starten av 1900-tallet (figur 2) og siden 1990 (figur 3). Levealder er et periodemål som indikerer hvor lenge Hvor mange kvinner tror du at mangler tilgang på prevensjonsmidler? q500 owners manual prosjektmedarbeiderne og forskerkollega Xiao-Mei Mai for mange nyttige og spennende diskusjoner og verdifulle innspill både Andel kvinner som hadde brukt eller brukte hormonell prevensjon, var lavest blant kvinner født utenfor Norge eller hvor en av foreldrene var født utenfor Norge. Tre prosent av kvinnene i 2008 og 

Det er mange mulige årsaker til at par har problemer med å få barn. Én eller begge kan ha et problem. Et lite antall kvinner lager for lite av de to hormonene som gir eggløsning. Hormonene kalles luteiniserende Legen spør hvor lenge dere har prøvd å få barn og hvor ofte dere har sex. Kvinnen kan i tillegg bli spurt om:. Forekomsten av brystkreft har økt betydelig de siste tiårene, og i 2016 var det dobbelt så mye brystkreft blant norske kvinner som i 1957. Overlevelsen har imidlertid blitt gradvis bedre, og nesten 9 Les mer om årsaker til brystkreft og forebygging på Overvekt er en risikofaktor for brystkreft. Les om overvekt 10. mar 2017 690 av tilfellene var påvist blant menn, 161 blant kvinner. Siden 2009 har antall tilfeller totalt økt med 216 %. Økningen er størst blant menn som har sex med menn, hvor det i 2015 ble påvist 369 % flere tilfeller enn i 2009. Heteroseksuell smitte har økt med 141 % i samme periode. Blant heteroseksuelt  date norman sur scene Befolkning > Kvinner og menn > Din Region Modulen viser befolkningen fordelt på kvinner og menn - og utviklingen siden 2000. Datagrunnlag: SSBs årlige befolkningsstatistikk - som viser folkemengde pr. 1. januar. Tabell 1 gir en samlet oversikt over kjønnsfordelingen. Tabell 2 - 5 viser fordelingen på kvinner og menn i Det verserer mange historier om ektemenn som setter sammen de grelleste fargekombinasjoner. Ikke slett så mange om konene deres. Er det virkelig slik at menn er oftere fargeblinde enn kvinner, eller er det bare en myte? I motsetning til når det gjelder kvinner hvor tallet ligger på ca 0,3 %. De aller fleste har problemer  nettdating q500 7. des 2015 Mange kvinner som tar ingeniørutdanning, blir aldri registrerte ingeniører. Skriv ut. Del. Del Hvor mye. Norge støtter SEAP-programmet med totalt 13,9 millioner kroner i perioden 2010-2016. Få jenter har valgt å bli ingeniører. Det er generelt færre jenter enn gutter som tar høyere utdanning i Tanzania.

Samme undersøkelse viser at en av ti kvinner har etter fylte 15 år opplevd voldtekt, og 20 prosent voldtektsforsøk. I 2014 kom den andre omfangsundersøkelsen på vold og voldtekt i Norge utført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Denne viser at like mange menn (16,3 prosent) som kvinner  12. mar 2011 Jeg har gjort mitt, mener fylkesordfører i Rogaland, Tom Tvedt (Ap). Selv har han to barn, ett av hvert kjønn. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det nå for første gang er flere menn enn kvinner i Norge. Ifølge tallene er det nå 1.400 flere menn enn kvinner her i landet.Det er fantastisk å se hvor mange kvinner som kombinerer karriere med familielivet, samtidig som de skaper gode resultater. Det gir håp for et mer likestilt næringsliv i årene som kommer. I dag er det for få kvinnelige ledere i privat sektor. Kun syv prosent av toppledere på øverste nivå i bedrifter i Norge er kvinner. Kvinnelige  love solid font For 1 dag siden Man må undres om hva venstresiden tror fremtiden bringer for jødene i Norge, de homoseksuelle, rettigheter for kvinner, selvbestemt abort osv. Men det er faktisk påfallende at det er særdeles mange kvinner - og også mange homofile - som roper aller høyest om "flyktningene", hvor synd det er på dem Vi må svært langt tilbake i tid for å oppleve et år der så få kvinner har omkommet i trafikken. Det høyeste antall omkomne Norge er sammen med Sverige og England et av verdens mest trafikksikre land. Farligst i Europa er Litauen, Men fortsatt omkommer det like mange mennesker som om et fly i Norge styrtet hvert år. r voksen dater 17. apr 2015 Etterpå holder JURK saksmottak hvor du kan levere konkrete juridiske problemstillinger. For å sikre kvaliteten gir de skriftlige svar senere. Innimellom blir det pauser med kaffe, te og noe å bite i. Velkommen til en veldig interessant kveld i med hyggelige kvinner i alle aldre fra hele verden! Ta gjerne med en 

Persontransport i Norge - Transportøkonomisk institutt

29. okt 2012 Hun er svært godt fornøyd med oppmøtet og med konferansen, hvor likestilling var hovedtema. Snart er det 100 år siden kvinnene fikk stemmerett i Norge, og mye har skjedd med kvinners rettigheter siden den gang. Berit Wold Hvor mange menn går ned i stillingsprosent når barna er små? Ikke mange  16. feb 2015 Kvinner i næringslivet. Mange kvinner i jobb. Sammenliknet med andre land har Norge mange kvinner i arbeid. Høy kvinnelig sysselsetting har bidratt til høy verdiskaping i Norge og er en viktig forutsetning for en bærekraftig velferdsstat. Figur: Sysselsettingsandelen i alderen 20-64 år. Kilde: Eurostat, 2015.3. apr 2017 ekteskapet som beskrevet i del 3.2.1 (altså formell ekteskapsinngåelse). Både CWD og. Norges ambassade fortalte at mange har to bryllupsfester; én arrangert av hennes foreldre, og én av hans foreldre. Brudeparet vil da være tilstede på begge festene. Vel så vanlig er det å ha én bryllupsfest. Hvor stor  t elitesingles norge 2017 KVINNER I FENGSEL. En temarapport om kvinners soningsforhold i Norge forholdene for mange kvinner i fengsel tydelige. I perioden 2014–2016 har vi besøkt de fleste fengslene med høyere sikkerhetsnivå fire dobbelceller) på kvinneavdelingen, hvor det er plass til 17 innsatte. Telemark fengsel, Kragerø avdeling Statistikk. Publisert 07.04.2013 - Endret 04.03.2015 | Av Olav André Manum og Arne Walderhaug | post@ Statens institutt for folkehelse overvåker hivsituasjonen i Norge og fører statistikk over diagnostiserte hivtilfeller her i landet. I alt 5.622 personer har ved årets slutt i fjor (2014) mottatt hivdiagnosen. statistikk. hvordan finne tilbake til kjærligheten odense Ikke røp svaret før om 24/timer. Unnskyld for skrivefeil.

NFFs Fair play-arbeid er Norges største og mest kontinuerlige holdningsskapende arbeid. I 2016 hadde prosjektet 6 koordinatorer, 116 lokale trenere (60 kvinner og 56 menn) og 8442 spillere (over 50% jenter) i ukentlig aktivitet. I løpet av de 9 NFFs mangeårige prosjekt har 184 klubber og 1 541 fotballag i skoler. Graf alkoholforbruk Norge Finnes det tall på hvor mange som er alkoholavhengige i Norge? Kvinne, 47 år fra Aust-Agder. Det er vanskelig å finne eksakte tall på hvor mange alkoholavhengige det finnes i Norge. En av årsakene til dette er at selve begrepet avhengighet er en vanskelig størrelse å måle objektivt. SIRUS 29. nov 2017 Gjennomsnittlig levealder ved fødselen er i Norge 80,61 år for menn og 84,17 år for kvinner (2016). .. Det er svært mange i Finnmark og Troms som er av kvensk avstamning, men man har ikke sikre tall på hvor mange som regner seg som kvener og hvor mange som kan språket. Mens samer og kvener  hva førte den russiske revolusjon til De fleste giftet seg før de fylte tjue. Kristne kvinner hadde også større innflytelse på valg av ektemake. Samlet sett var derfor kristendommen attraktiv for mange kvinner. Når vi husker at det ble født flere jenter i kristne familier enn ellers, er det ikke underlig at kjønnsfordelingen ble ganske annerledes blant kristne enn ellers i 20. apr 2016 Kripos publiserer i dag sin årlige rapport om voldtektssituasjonen i Norge. Det ble i 2015 Festrelaterte voldtekter er som oftest forbundet med rus, gjerne unge mennesker, der mange fornærmede viser til «black outs». Andre gjelder voldtekt av kvinner som livnærer seg ved å selge seksuelle tjenester. barberer askim 17. jan 2017 Jeg så mamma og storesøster med det, så jeg fikk lyst til å bruke det jeg også, sier 19 år gamle Aliaa Al-Derawi, født i Norge og oppvokst på Furuset i Oslo, Mens mange muslimer knytter hijab til et sterkt påbud i Islam om sømmelighet når kvinnene er utenfor hjemmet og blant menn utenfor den nærmeste 

26 Oct 2017Video av Hitlers kvinner fra Nazistenes underverden på National Geographic Channel. Norge er kåret til verdens beste land og bo i, men dessverre ikke for alle. Norge er verdens mest likestilte land, men ikke for alle. Norge er et av verdens mest åpne samfunn, men ikke om alt. Ingen vet hvor mange kvinner og barn som lever og vokser opp med vold eller trusler om vold i Norge. Skam, og frykt for ikke å bli 21. jun 2016 Oslo vokser med 30 prosent. Loppa mister 39 prosent av sine innbyggere. Norge vil ha mellom 1,4 og 2,4 millioner innvandrere i 2060, viser SSBs nye befolkningsframskrivinger. jenter ntnu Kjønnsdiskriminering som problem er ikke utryddet i Norge, men vi er kommet så uendelig mye lenger enn mange andre land. I områder med vedvarende kriger og elendighet, er det kvinner og barn som mest får merke de brutale følgene. Hjelpeorganisasjonen Care har laget en liste over land som anses for å være de Nøkkelen til vellykket integrering er å sikre alle mennesker som lever i Norge arbeid, utdanning og mulighet til å felles mål om hvor mange flyktninger de skal ta i mot til sammen, og hvor mange som skal til hver .. Alle kvinner i Norge skal kunne ta egne frie valg og være økonomisk selvstendige. De viktigste tiltakene for å  match dating france 24. mar 2014 Page 9 of 9 - En av ti kvinner i Norge er blitt voldtatt - posted in Politikk og samfunn: Men nå handler altså denne tråden om kvinner som blir voldtatt og å forsøke å vri det til at kvinners voldtekt av menn er et MYE større problem, får meg til å lure på hvor mange kvinner en mann er verdt. Hvor mange kvinner 

Risiko for jodmangel i Norge. Identifisering av et akutt behov for tiltak. IS-0591 .. og ammende kvinner passer på å få i seg tilstrekkelig med jod gjennom meieriprodukter og sjømat. Nasjonalt råd for ernæring men sier ingen ting om spredningen av inntak og hvor mange som spiser lite eller ikke noe fisk. Tabell 8 angir  5. jul 2017 Tenketanken Minotenk anslo i 2014 at det var mellom 50 og 100 kvinner som brukte ansiktsdekkende plagg i Norge. Tankesmien Agenda omtalte tallene, og skrev følgende: En av grunnene til at det er vanskelig å få oversikt over hvor mange det dreier seg om, er at bruken av slike plagg hos flere kvinner er På Innovasjon Norges markering av kvinnedagen i dag var salen full av prominente kvinnelige gjester fra næringslivet, politikken og kulturlivet. Hun understreker samtidig at sammenlignet med kvinner i mange andre land har vi mye å være takknemlig for, og vi har opparbeidet oss rettigheter og muligheter det er lett å ta  sukker.no avslutte 26. feb 2014 Dette er den første store undersøkelsen i Norge hvor forskerne har spurt nordmenn direkte om det har vært utsatt for voldtekt. Rapporten ble onsdag Forsker Ole Kristian Hjemdal forklarer at nesten like mange kvinner og menn er blitt utsatt for mindre alvorlig fysisk vold og partnervold. – Men om vi ser på I Norge ble Likestillingsloven vedtatt i 1978. Den skal sikre at menn og kvinner behandles likt. Loven er viktig for begge kjønn, men det er særlig kvinnenes stilling som er i fokus. Kvinner kjempet for likestilling i mange år før likestillingsloven ble vedtatt. Kvinner fikk arverett på lik linje med menn i 1854, og ugifte kvinner ble  chat icq sweden 13. okt 2016 Det er ingen som vet eksakt hvor mange som oppholder seg ulovlig i Norge. Norsk organisasjon for asylsøkere anslår at mellom 5.000-8.000 lever som såkalte papirløse i Norge, mens Statistisk sentralbyrå gir et estimat helt opp i 18.000. En stor andel av disse oppholder seg antagelig i Oslo-området, ifølge 

Bergensavisen - Norges raskeste klar for lokal klubb

Flyttes det mye fordi man er ute etter å få arbeid? Hvor stor del av flyttingene dreier dette seg om, for eksempel til forskjell fra de som flytter fra en jobb til en annen. Hvor mange får barn i forbindelse med flytting, og går man da i stor grad ut av jobb? Med basis i en registeranalyse av flytting i livsløpsperspektiv besvares  Er nå det så farlig da, at ikke det er kvinner å finne høgt på strå? Det viktigste er jo ikke kjønn, men at folk er dyktige. Hvor mange ganger har man ikke nikket anerkjennende til det utsagnet? Men vent nå litt. Det er noe som ikke stemmer her. Er det fordi kvinner ikke er dyktige nok at de ikke har posisjoner? Vettet er ganske 17. des 2017 Håndballjentene spiller innledende kamper i gruppe B, hvor Ungarn, Argentina, Polen, Kroatia og Sverige er motstandere. Kampene spilles i EgeTrans Arena i Bietigheim-Bissingen. Norges kamper i VM sendes på TV 2 - og TV 2-kanalene sender alle kampene. Mer om VM i Tyskland finner du på våre VM-  seriøs dating 25. okt 2017 Dette er det antall barn kvinner vil få i løpet av livet hvis de på hvert alderstrinn får like mange barn som det som ble observert for kvinner på dette alderstrinnet i 2016. De yngste kvinnene Statistisk sentralbyrå har flere alternativer når det gjelder å beregne hvor stor befolkningen blir i 2060 (SSB, 2016):.24. sep 2015 Begrepet «minstepensjonist» brukes om personer som kun mottar den pensjonen alle med tilstrekkelig tilhørighet til Norge har rett på. Man har med andre ord ikke hatt inntekter som gir uttelling i andre pensjonsytelser. For alderspensjonister heter denne nedre grensen for ytelser nå «minste pensjonsnivå»  z hvordan få kjæresten 15. apr 2015 Krisesentre. Krisesentertilbudet er det eneste hjelpetiltaket med særlig kompetanse på å gi beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn som blir utsatt for vold i nære relasjoner. I Norge finnes det 47 krisesentre fordelt over hele landet. Se oversikt over hjelpetilbud.

24. mai 2016 I Sverige har 49 prosent av kvinnene faket en orgasme, I Norge er tallet 52 prosent, i Danmark 56 prosent og i Finland 60 prosent. For mennene er det ikke Han peker på at grunnen til orgasmefakingen kan ha sin årsak i at mange har sin seksualundervisning fra nettet og venner. – Dette funnet bør derfor  Fra 1500-tallet av økte befolkningen igjen, og i 1660 var det over dobbelt så mange mennesker i Norge som det var bare 150 år tidligere. Tallene for befolkningen i . Den 1. januar 2011 var det for første gang registrert så vidt flere menn enn kvinner i Norge siden de eldste befolkningstallene fordelt på kjønn ble gjort i 1769.8. mar 2017 Med de store endringene i samfunn og næringsliv som følger med digitaliseringen, blir det ekstra viktig å få med de beste hodene fra hele befolkningen. Det er mange dyktige og ambisiøse it-kvinner der ute, men vi får ofte spørsmål om hvor de kvinnelige teknologene er. De mange nominasjonene og ikke  menna h araya Hun skyldte hallikene penger og hadde ikke noe valg. I Russland har Tatjana en familie som hun forsørger. Hvor mange kvinner som blir utsatt for menneskehandel er det ingen som vet. Det er omtrent 3000 prostituerte i Norge, men det er vanskelig å vite hvem som gjør det frivillig eller ikke. For politiet er det også vanskelig 18. jun 2013 Det blir stadig flere kvinnelige ledere, men kun en fjerdedel av toppledere i Norge er kvinner. De fleste lederstillinger er i privat sektor, og over to tredjedeler av disse er besatt av menn. I offentlig sektor er det langt færre lederstillinger, men her er det en liten overvekt av kvinnelige ledere (Kilde: SSB). date mørke kvinder 10. jan 2018 Sjekk hvor mange medaljer Norge spås å ta i OL i Pyeongchang. 30 km klassisk kvinner: Marit Bjørgen; Langrenn, 4 x 10 km stafett menn: Norge; Langrenn, 4 x 5 km stafett kvinner: Norge; Langrenn, 50 km klassisk menn: Martin Johnsrud Sundby; Langrenn, sprint klassisk menn: Johannes Høsflot Klæbo 

tensialet til arbeidsledige og undersysselsatte kvinner og menn gjen- nom de siste ti–tolv årene. Analysen viser økonomien og på arbeidsmarkedet i Norge gjennom de siste ti–tolv årene, har vi sett en endring i . Både undersysselsatte og arbeidsledige blir spurt om hvor mange timer av- talt/gjennomsnittlig arbeidstid de  «Hvor mange kvinner i norge har hiv - ❤ ❤ -?dt&keyword=hvor+mange+kvinner+i+norge+har+hiv&source=yandex ❤ Hvor mange kvinner i norge har hiv Kumogola 1997 : Orphanhood, child fostering and the AIDS epidemic in rural Tanzania, Health Transition Review 7 suppl. I Kina er det 1.2. For hvor mange jenter og kvinner i Norge er omskjæring aktuelt? Det finnes ingen eksakte tall for hvor mange kvinner og jenter bosatt i Norge som har vært utsatt for omskjæring, eller for hvor mange jenter som står i fare for å bli omskåret. En måte å få et anslag på er å se på det totale antallet av kvinner og jenter fra de  q-daten cattell 28. nov 2008 Norge er kjent som en likestillingssuksess, blant annet fordi norske kvinner jobber mye, og samtidig føder mange barn. Det er for eksempel helt påtakelig hvor dårlig Norge ligger an i forhold til andre land i Europa når det gjelder dokumentering av hatvold, sier informasjonsleder Henrik Lunde ved Langoddsen er et sportsspill der du finner odds på fotball og andre idretter. På oddsen finner du hundrevis av spillobjekter. kristen kontaktformidling login 26. feb 2014 Kun 11 prosent av kvinnene anmeldte saken. En av ti kvinner i Norge er blitt voldtatt. Kun 11 prosent av kvinnene anmeldte saken. FOTO: NTB Scanpix . Undersøkelsen tar også for seg partnervold, og konklusjonen er at like mange kvinner og menn blir utsatt for partnervold. Men, kvinnene blir utsatt for 

Hvor mange kvinner i norge | A - handraveli - Dayviews

For 1 dag siden Vi har mange jenter i klubben, og Ezinne kommer til å bidra med å ha treninger med dem. Hun har god Nøyaktig hvor mye hun kommer til å være i Bergen er ikke helt bestemt ennå. Jeg måtte ha en tenkepause, og trengte å finne tilbake gleden med å drive med dette igjen, sier Norges raskeste kvinne. 49, 3, Lykkenermange, 2506, 3766. 50, 1, Fitliving, 2494, 3831. 51, 11, Kvitlyngveien, 2437, 2860. 52, 8, Idebank for småbarnforeldre, 2318, 2915. 53, 14, CAMZANDSTAZ, 2220, 6630. 54, 9, Babybloggerne, 2149, 3308. 55, 270, Enkel Fornyelse, 2057, 3128. 56, 8, Matholck, 1786, 2722. 57, 8, Moseplassen - livet i hagen 3.1 Hvor mange kvinner og menn er aktive medlemmer av et idrettslag? . Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) ønsker på kvinner. Rapporten skal bidra til å nå målet om å øke antall kvinner som ønsker å bli dommere, funksjonærer, trenere og ledere. NIF vil takke professor Kari Fasting og  disabled dating canada Men, det er individuelle forskjeller: en del menn spiser mer enn anbefalt, mens mange kvinner spiser mindre. Å spise i tråd med Men, det er individuelle forskjeller: over halvparten av menn i Norge spiser mer enn anbefalt, mens 2/3 av kvinner spiser i tråd med anbefalingen eller mindre. Det er viktig å merke seg at Fellesstart kvinner elite. Kvinnenes fellesstart består av 8 runder i Bergen. Det kommer til å bli et svært serverdig ritt hvor mange forskjellige ryttere kan gå til topps. Kvinnenes fellesstart er ofte Jubelbrølet vil stå mot rytterne når de klatrer opp mot Bergens og en av Norges største turistattraksjoner. Herfra skal rytterne kjøre i  l turvenner 27. okt 2015 Om hver asylsøker fikk tusen kroner dagen i lommepenger her i Norge, ville det være en skandale. Kilden Grosvold ser ut til å ha brukt, er en artikkel på lagt ut samme dag: «Dette betaler Norge for én flyktning». Hvor mange kvinnelige muslimer går i moskeene sammen med sine menn?

Fra å være omtrent fraværende i norsk politikk kom kvinner inn i folkevalgte organer og offentlig utvalg i så stort antall at de ble en «kritisk masse» i politikken. Forskere . Det ble dannet nye organisasjoner, såkalte «grasrotbevegelser» hvor diskusjonene gikk høyt og mange gikk i demonstrasjonstog i gatene. Forfattere og  Operasjoner, <img alt="" src="/media/PubImages/" style="BORDER:0px solid;" />, Operasjoner, Personell, <img alt="" src="/media/PubImages/" style="BORDER:0px solid;" />, Personell, 22. aug 2017 Enkelte er av den oppfatning at disse hijabkledde kvinnene får Norge til å bli mindre rødt, hvitt og blått. Jeg mener derimot at fargene lyser sterkere når disse kvinnene beriker Norge med det de har å by på. Et av integreringsdebattens mange feil vil jeg si er hvor mye vekt vi legger i utseendet. Utfra det  single russiske damer guide 3. jul 2014 Slik vi tolker islam er niqab obligatorisk. Det er ikke bare et plagg, det er en utvidelse av hijab. Det finnes ingen statistikk på hvor mange i Norge som bruker niqab. Hasic anslår av det er mellom 50 og 100 kvinner. – Det er stadig noen som begynner og noen som slutter. Det er et veldig press fra samfunnet.6. sep 2017 Ozzy Osbournes ekteskap ble satt alvorlig på prøve da han ble avslørt for utroskap. Nå forteller kona sannheten om sidesprangene. barberer i bergen Et høyt nivå av det mannlige kjønnshormonet testosteron og det kvinnelige hormonet østrogen gir tilsynelatende gode sjanser for å få en gutt. Menn som arbeider i servicenæringer og er servitører eller privatsjåfører, pleier å produsere mindre testosteron enn menn i sjefsjobber, noe som kan ha en viss betydning for deres 

Derfor nekter partiet å si hvor mange varsel de har fått. Flere partier har fått varsel om seksuell trakassering. Det har gjort at politikere har sluttet. Én av dem er Trond Giske. Giske var nestleder i Ap, men måtte slutte. Varslene handlet om upassende oppførsel. Han skal blant annet ha kysset en kvinne på en fest, uten at hun  26. nov 2012 SVAR: Hekseprosessene fant sted i Europa fra om lag 1400 til om lag 1750. Forfølgelsen rammet ofte kvinner, og var på sitt mest intense mellom 1560 og 1630. I Norge tok man i bruk den tyske betegnelsen heks (hexe) fra 1600-tallet, og da alt var over mot slutten av århundret hadde 300 personer – 50 Norges Kickboxingforbund skal forvalte, utvikle og tilrettelegge for kickboxing i Norge. Les alt om kickboksing, stevner, verdensmestere og bli medlem. cougar dating norge zdarma 3. mar 2014 Norsk olje og gass tok i februar 2013 kontakt med IRIS om en mulig studie av offshoreansatte. Ulike fremgangsmåter for å skaffe data ble diskutert, og en kom fram til at en ville få mest komplette data ved å søke om tilgang til individdata fra SSB. Med svært god hjelp fra SSB sin avdeling for mikrodata, fikk vi Du vet heller ikke hvor mange kvinner som har sett annonsen eller hvor mange av de som faktisk kjøpte ny badedrakt på grunn av annonsen. I digital markedsføring trenger ikke Per og Ola å se denne annonsen. Du kan betale for at Kari ser denne annonsen - og ikke minst måle effekten, og gjenta annonsen for de som  c single dameron 25. nov 2015 Militær okkupasjon medfører gjerne at det oppstår nære forhold mellom okkupantsoldater og kvinner i det okkuperte landet. Slik var det også i Norge under annen verdenskrig. Tyskerjentene – hvor mange var de? Ut fra antallet tysk-norske krigsbarn, som er om lag 10 000, er det rimelig å anta at anslagsvis