NDLA distribuerer digitale læingsressurser til skolene, uten at næringslivet deltar i utviklingen. Det lå i hele debatten i kortene at Giske ønsket seg en ordning som den man har i Danmark, der staten aktivt har gått inn med utviklingsressurser i forhold til digitale læremidler. Det er viktig å understreke at det er foreløpig  w lining 31. mar 2015 Personell som bryter taushetsplikten, kan straffes etter bestemmelser i de enkelte av lovene, og etter Straffeloven § 121. Brudd på reglene kan også medføre arbeidsrettslige konsekvenser. Helsepersonell kan dessuten få reaksjon i form av advarsel for brudd på taushetsplikten. I helt ekstreme tilfeller kan  i forhold til de preferanser de har. Når sykepleieutøvelsen er faglig forsvarlig og de mellommenneskelige verdiene er ivaretatt i situasjonen, først da er hjelpen omsorgsfull. (Nortvedt, P: Omtanke s. 122,. Gyldendal Akademisk, 2012). Faglig forsvarlighet er som allerede nevnt ikke et statisk begrep, men en rettslig minste-.

Forhold til ansatte - Markedsføring og ledelse 1 - NDLA

4. des 2015 Norges forhold til EU Hvordan er Norge tilknyttet EU? Norge er ikke del av EU, men de er tilknyttet EU gjennom EØS-avtalen. EØS-avtalen er en avtale som har som hovedmål å utvide EUs indre market til å omfatte EFTA-landene utenom Sveits. (Liechtenstein, Island og Norge). Norge og EØS Norge har  1. mar 2013 Opplegget dekker kompetansemål under hovedområdet internasjonale forhold. • Læreplanmål og tekster (NDLA) knyoes opp mot konsepter i spillet. • Fra læreplanen: • definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet. • Fra NDLA: • Hva er makt? (Økonomisk makt, militær  s mann søker parkering Nyrealismen Nyrealisme, også kalt etisk realisme, er en betegnelse på hovedstrømmen av prosadiktning, eller episk (fortellende) diktning, i norsk litteratur fram mot slutten av 1920-årene. Litteraturen var realistisk fordi den søkte å framstille den ytre virkeligheten, det vil si menneskene, samfunnet, ulike miljøer og aktuelle  f bilder nettbutikk

single b-side collection 1. jun 2009 Et forhold som har stått sentralt i alle deler av evalueringen er det faktum at er i stadig utvikling. Det betyr i sin enkleste form at innhentet data etter kort tid gjengir et bilde av en situasjon som er forandret. Som prosjekt er dessuten NDLA unikt; ingen andre steder har man hatt tilsvarende ambisjon god jobb. ◇ opplever kommunikasjonen mellom nærmeste leder og ansatte som god. ◇ vet hvilke krav som stilles til arbeidstakerne. ◇ opplever at brukernes ønsker blir kommunisert og gjort noe med. ◇ har klar formening om hva en. ”god nok” tjeneste er. ◇ vanskelig å komme med kritikk om forhold på arbeidsplassen. hvordan få et bedre forhold til kjæresten bursdag bidra til å fremme god kvalitet i miljøarbeidet, og at det stimulerer ledere og ansatte til videre faglig utvikling i feltet. Selv om heftet er rettet inn mot demensomsorgen spesielt, vil du se av innholdet at du kan få nyttige innspill også i forhold til arbeid innen andre deler av pleie og omsorg. Lykke til! Vennlig hilsen. Fagforbundet 

Forstoppelse kjennetegnes av at du har vansker med å få ut avføringen, eller at du går sjeldnere på toalettet enn normalt. Noen er også plaget med hard avføring. Vanlige årsaker til forstoppelse er arvelige forhold, for lite fiber i kostholdet, at du drikker for lite væske eller at du mosjonerer for lite. Forstoppelse er også en  3 Jan 2015 - 9 minBeskrivelse. Filmen handler om sammenhengen mellom kosthold og helse. Det er chat gratis single torino i forhold til på en plattform. En gassturbin plassert på en plattform har normalt ikke varmegjenvinning og går ikke konstant på optimalt turtall, fordi forbruket variere. En annen viktigfaktor er opphavet til elek- trisiteten plattformen får levert. Er dette kullkraftverk, blir klimaeffekten redusert, men brukes nordisk elektrisitetsmiks Ndla for Design & håndverk: Skriv svaret på oppgaven rett inn i oppgaveteksten under. Oppgave: Beskriv førsteinntrykket i forhold til det visuelle og brukervennlighet. Ikke brukervennlig i forhold til at menyboksene dekker annen informasjon. Omorganisering av høyre spalte, slik at nyeste innhold står  samleiestillinger nrk 13. des 2017 Den aller siste saken dreide seg om forvaltningsrevisjon av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) og oppfølging av rapport del 2. Det er begått alvorlige brudd på regelverket for offentlige anskaffelser, og NDLA har ikke håndtert varsler om kritikkverdige forhold i henhold Arbeidsmiljøloven. Avvikene som er 

naturfag1std2010 [licensed for non-commercial use only

28. feb 2017 Kort beskrivelse. For å kunne levere konkurransedyktige og gode digitale læremidler til videregående utdanning må NDLA omstille seg i årene som kommer. . Oversikt og kort beskrivelse av vilkår: Krav1: Norske leverandører skal ha ordnede forhold mht. skatteinnbetaling og merverdiavgiftinnbetaling. I kva grad har NDLA sikra tilstrekkeleg vern av sensitiv informasjon knytt til innkjøp, leverandørinformasjon mv.? 6. I kva grad har NDLA sikra eit forsvarleg arbeidsmiljø? a. I kva grad er det etablert system og rutinar for å legge forhold til rette for varsling? b. I kva grad har NDLA sikra tilstrekkeleg tilrettelegging og handtering  z nettflørtemper Definisjon, geografi: Over 1,2 milliarder mennesker lever i ekstrem fattigdom, altså har de mindre enn en dollar om dagen å leve for. De sulter i perioder, de har ikke et ordentlig sted å bo, og de har ikke tilgang til reint drikkevann og helsetjenester. I rike land blir fattigdom sett i forhold til normale levekår i landet. Tankekart:. kreft ytre kjønnslepper Dette er en oppgave fra en gammel mattetentamen: Hanne har en flaske saft som skal blandes i forhold 1:5. a) Hvor mye ferdigblandet saft får hun når hun begynner med 1,5 dl ublandet saft? b) Lars synes saften er for svak og vil blande den slik at blandingsforholdet er 1:4. Hvor mye ublandet saft må han tilsette 4,8 dl av 

I denne artikkelen vil jeg komme inn på ulike forhold omkring spenst. Først vil jeg komme inn på hva jeg mener spensttrening er, og hvordan en kan legge opp og variere spensttreningen gjennom et år. Til slutt vil jeg komme inn på ulike punkter som må/bør oppfylles for at vi skal kunne si at øvelsen er spesifikk. Jeg har tatt  venners venner xxl 2015 4) Bruke sektordiagrammer til å illustrere forhold og kontrollere beregningene sine. Grunnleggende ferdigheter i programfaget: ➢ Å kunne regne i bygg-‐ og anleggsteknikk innebærer å beregne vekt, volum, mengde, størrelser og masser. Grunnleggende ferdigheter i matematikk: ➢ Å kunne lese -‐ dra nytte av tekster som  r date på nettet

2. feb 2017 Sak F01. Konstituering og åpning. Sak F02. Taler til årsmøtet. Sak F03. TEMA: «Hvordan sikre jobb til alle i fremtiden?» Sak F04. Behandling av stortingsvalgprogram 2017-2021. Sak F05. Generell politisk debatt. Sak F06. Politiske uttalelser. Sak F07. Valgkampplan for Østfold Venstre 2017. Sak F08. 19. sep 2014 Mange videregående skoler har interne diskusjoner om hva man skal gjøre i forhold til innkjøp av læremidler, spesielt nå som mange opplever at de har én lærebok til hver elev, men at man i stor grad baserer seg på ressurser som NDLA, Språkrådet, den digitale bokhylla til Nasjonalbiblioteket osv. hvordan slette min profil på sukker 19. mar 2015 07.05.14. Kommunene prioriterte 66 deltakere, av disse er 59 deltakere igjen, 7 har sluttet (flytting, høgere utdanning, byttet jobb, private forhold). 40 deltakere tok eksamen i 2013, Digital opplæringsbok; Et eget dokumentasjonsverktøy vil bli benyttet; Bruk av digitalt læringsmateriell, NDLA. Hva er korrelasjon og kovarians, og hva brukes dette til? Og til slutt: Hvordan regner vi ut disse verdiene? datingside navn 13. nov 2017 Postliste · Varsling kritikkverdige forhold · Beredskap og krise · Personvernerklæring · Avviksmelding/ forbedringsforslag · Avviksmelding eksamen (for sensorer) · Kvalitetssystem · Logo og profil · Søknadssenter 

8. nov 2017 personopplysningar blir regulert i samsvar med gjeldande regelverk. 6. Sikre at alle medarbeidarar i NDLA er tilstrekkeleg informert om system og rutinar for: • Avviksmelding og -handtering. • Varsling om kritikkverdige forhold. 7. Sikre at medarbeidarar som varslar om kritikkverdige forhold i samsvar med. finne venner i nærheten facebook 24. mar 2014 4- 3 : Gjelder det psykososiale arbeidsmiljøet, det vil si hvordan arbeidstakeren opplever forholdet til kollegaer, sjefer, kunder eller klienter. §§ 4- 4 og 4- 5 Nevn noen forhold som har betydning for utvikling av et godt og fysisk arbeidsmiljø. 5. ?fag=52291. Nettsiden til  q hvordan bli en god kjæresten

Internasjonale forhold – innledning - Samfunnsfag - NDLA

3) Hvordan står tittelen i forhold til diktets innhold? 4) Er diktet episk/fortellende eller er det konsentrert om øyeblikket? 5) Hvem er «stemmen» i diktet? Er det et «jeg» som formidler en stemning eller et budskap? Er det et rolledikt med scener? 6) Er det er strofisk dikt med enderim og fast rytme eller er det er avsnittsdikt med  27. okt 2008 Et annet forhold er at mange læremidler er innlåst i proprietære system. Likeledes har vi for liten empiri om didaktisk erfaring med bruk av digitale læremidler. De digitale læremidlene har sin egen logikk som må omsettes i praksis. Det å bevege seg over fra læreboka til bruk av digitale læremidler krever en  chat online x 11. mai 2016 I det enstemmige vedtaket sier fylkestinget i Nord-Trøndelag at man ser alvorlig på de forhold som forvaltningsrevisjonen har avdekket. Tinget ber fylkesrådet stille krav til styret om å følge opp arbeidet med utvikling av innkjøpsarbeidet i NDLA og rapportere til fylkestinget om utviklinga før 2017. Les mer om:.Film: Intervju med Beate Claussen, førskolelærer. Beate har jobbet mange år som førskolelærer i flere barnehager. Barns forhold til seksualitet, identitet og selvfølelse er noe hun og alle hennes kolleger må forholde seg til hver eneste dag. Her er Beates tanker rundt temaet. burhan g elske dig så længe jeg lever 12. sep 2012 Eksterne arbeidsbetingelserDe eksterne arbeidsbetingelsene er forholdbedriften ikke kan påvirke, slik som•markedet og økonomiske arbeids- betingelser•politiske og juridiske arbeidsbetingelser•kundene•konkurrentene•leverandører og distributører Bedriften må ta hensyn til eksterne forhold når den 

Med andre ord er det spesifikt i forhold til hva det reagerer på. I motsetning til at det kunne reagert mer generelt på flere typer stoffer. Immunitet Det er mekanismer i det spesifikke immunforsvaret som gjør at vi kan bli immune mot visse virus og sykdommer. Dette skjer ved at lymfocyttene etter å ha blitt angrepet av et  6. jan 2017 Gratisprinsippet i forhold til PC. - Det har jo lenge eksistert digitale tilleggsmidler til de eksiterende læremidlene i mange år. Disse har vært nyttige. - Vi kan utfordre sentralleddet i forhold til å ha standpunkt i forhold til NDLA. - NDLA i vgo har blitt opplevd som tungvint. Det er mye klikking. Systemet har ikke  q hvordan finne kjærligheten på nyttig 13. okt 2008 erstatningsansvar) og også ellers vil være en selvstendig part i forhold til forvaltningssaker og rettssaker. NDLA kan også eie ting og eiendommer. Det at NDLA er et eget rettssubjekt betyr altså at NDLA selv kan holdes ansvarlig. Når det gjelder økonomisk ansvar kan det være et poeng å presisere hva  ukraine dating faq

I kva grad har NDLA følgt opp og behandla tilsette som har meldt frå om kritikkverdige forhold i organisasjonen i samsvar med gjeldande regelverk? Det er gledeleg at 11 fylkeskommunar har gjeve økonomisk bidrag for å gjennomføra denne forvaltningsrevisjonen. Drøfting: Deloitte har no gjort ferdig forvaltningsrevisjon av  Teksten blir vurdert etter i hvilken grad du. • svarer på det oppgaven spør etter. • skriver en helhetlig tekst med tredeling, rød tråd og gode emnesetninger (se side 64). • peker på sentrale virkemidler i tekstene og knytter disse opp mot oppgavetemaeta. • forklarer hvordan virkemidlene virker på leseren (funksjon). b elskets f kjæreste opplevelser 2017

free dating chat line 9. nov 2015 Skrevet av Hans Holter Solhjell for NDLA i regi av AMENDOR. Redaktører: Gro Nedberg Grønli og Guri Bente -Redusert selvbevissthet I lek opplever barna en redusert selvbevissthet Det betyr at de er mindre opptatt av å være flinke, se bra ut i forhold til andre osv. I visse typer lek, rollelek og fantasilek så spesiell kompetanse er det samme som å være flink eller dyktig til noe bestemt, for eksempel å ha kompetanse som pianist. Sosial kompetanse blir da det samme som å være flink med andre mennesker. Det er vanlig å forklare det som evnen til å skape og opprettholde sosiale forhold og vennskap. Kompetanse = dyktighet. vennskap lys Men jeg er littegrann forvirret i forhold til membranpotensialet. I boken min er det tegnet to pumper med hver sitt K+ og Na+ på, mens det ser ut som de sender motsatt ion ut/inn..(??)mulig det er tegningen som er dårlig, men det gjør mg litt forvirra det her.. Betyr det at det ved hvilepot. er like mange Na+ på 

Itslearning - avstemning. Fagdashbordet i et fag kan inneholde mange ulike elementer. En god ide kan være å legge ut ulike avstemninger. Disse kan, som du kan se mer om i presentasjonen til venstre, evaluere mange ulike forhold. De kan brukes for å evaluere fagkunnskap enten før eller etter et læringsarbeid,  beslutninger ved enighet, og det er i tillegg presisert at representantskapet ikke kan ta avgjørelser som etter kommuneloven ligger til de deltakende fylkeskommunene selv. § 9 gir regler om styret som leder NDLA mellom representantskapsmøtene. Navnene på de styrende organer er endret i forhold til tidligere vedtekter for  kjærlighet til gud 9. des 2007 Norsk Forleggerforening maner til kamp mot NDLA (Norsk Digital Læringsarena, som skal utvikle digitale læremidler). Det har de gjort ved å I den prosessen mister de nemlig det lille de måtte ha igjen av goodwill, omtrent slik de store plateselskapene gjør i forhold til fildelere og iTunes. I stedet bør de 18. apr 2017 NDLA har ikke har håndtert varsler om kritikkverdige forhold i henhold . Merknader til endringer i helsepersonelloven. Det skal førast møtebok over saker som er beha ndla av rådet. Møteboka skal innehalde . Nasjonal digital læringsarena ( NDLA ) hvor . I helsepersonelloven står det klart og tydelig at du  forelsket utenfor ekteskapet

NDLA – den store stygge ulven? | Kjemikerens utvikling

18. aug 2017 For å kunne forstå mye av det innholdet som dreier seg om utnyttelse av varmeenergi, er det viktig å ha et forhold til begrepene varme og temperatur, samt å kunne skille mellom dem og bruke dem presist i fysikksammenheng. Læren om de . Figur 3: Bilde fra , opphavsmann: Narom. Vi studerer en  12. jun 2017 Innenfor rammen av formålet til NDLA skal daglig leder styre den redaksjonelle virksomheten og ta avgjørelser i redaksjonelle forhold. Deltakerne kan ikke, hver for seg eller samlet, instruere eller overprøve redaktøren i redaksjonelle spørsmål. Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter selskapet  c møte damerica forlagenes internettilbud av banen. Stadig mer av pengene som skolene fritt kunne bruke til kjøp av lærebøker og digitale læringsressurser, blir overført til utviklingen av NDLA- Det skyldes to forhold: Hamsun er en større dikter enn Bjørnson, det andre naturligvis Hamsun og nazismen. Likevel er det all grunn til å hente 20. sep 2014 Drivhuseffekten er knyttet til det forhold at den infrarøde utrålingen hindres av atmosfæren, mens solstrålene rundt 0,5 mikron slipper igjennom inn til jorda. Her har jeg følgende spørsmål; Hvis det er så at 255k er innenfor bølgelengdene 10-15 mikron hvor co2 (og vanndamp) har sitt absorbsjonsområde  e nettdating for voksnes 12. des 2007 De store lærebokforlagene ønsker å knekke Norsk digital læringsarena (NDLA) i starten - for å beskytte den gamle lærebokmodellen mot konkurranse. Den norske forleggerforening (DnF) har Denne sosiale kontrakten fungerer rimelig greit under stabile ytre forhold. Den tillater langsomme reformer, i takt 

NDLA sitt mandat Fylkeskommunalt samarbeid Øke tilgangen av kvalitetssikrede digitale læremidler Tilby digitale læringsressurser som dekker alle kompetansemål i læreplanen. Gratis for brukerne Åpent / fritt tilgjengelig Utvikle delingskultur Arena for deling og samarbeid Nasjonal digital læringsarena, Naturfag. kristen date norge as 31. mai 2015 (HHD) inngår i serien «Europa i endring» som tek opp forhold og utviklingstrekk i Europa og EU. Dette vil også seie Norges ein årgang av Hvor hender det?. Serien «Europa i endring» er eit samarbeid mellom Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Utanriksdepartementet, og NDLA (Norsk Digital Læringsarena).27. mai 2014 Se TV2s video som er brukt i skoleoppgaven «Ytringsfrihet i 2014» på , som er en del av «Hvor har du det fra? kan du se en videosnutt (2 min 54 s) der TV2s nyhetsanker Kjetil H. Dale forklarer hvor kildekritikk er så viktig – ikke bare i forhold til journalistikk, men også i forhold til sosiale medier. f gratis dating chateau

Valgordningen. Av: NDLA. Stortinget, eksteriør. Foto: EIVIND GRIFFITH BRÆNDE, VG, NTB SCANPIX Norges spesielle geografiske og næringsmessige forhold gjør distriktspolitiske hensyn viktige i utformingen av betyr at fjerntliggende og tynt befolkede distrikter til en viss grad blir overrepresentert  "Rødt gull i Mes Aynak" er et spennende rollespill om store penger, historiske skatter, og forholdet mellom bærekraftig utviklling og økonomisk vekst. På nettsidene til NDLA (Nasjonal Digital Læringsarena) finner du digitale opplegg tilpasset samtlige kompetansemål i læreplanen for samfunnsfag på videregående. stevnemøte lillestrøm 9. okt 2015 den risikoen dette kan utgjere i forhold til verksemda. Forvaltningsrevisjonen viser at rapportering og oppfølging i relasjonen mellom dagleg leiing og styret når det gjeld vesentlege forhold knytt til innkjøp i NDLA er mangelfull og usystematisk. Tema som avvik frå vedteke budsjett, einsidig leverandørforhold Helst bør de tilpasses lokale forhold slik at man får en "eiendomsfølelse" til retningslinjene og prosedyrene. Kommunelegene med ansvar for smittevem har et særlig ansvar for åse til at det gjennomføres nødvendige tiltak i primærhelsetjenesten og kommunale helseinstitusjoner. Forskrift om smittevern i helseinstitusjoner  knust kjærlighet dikt det dårlige forholdet mellom mor og sønn, og det store spørsmålet er hvilket forhold de skal ha i framtida.” (; lesedato 13.08.14). Varianter av teknikken brukes i mange krimfilmer og detektivserier. Etterforskeren samtaler med vitner, slektninger, mistenkte osv. Kanskje fører undersøkelsene til at.

youtube deilig er den himmel blå 6. mar 2014 Tenk så heldige blomsterdekoratører er som får jobbe med friske blomster, naturmaterialer og gode dufter. Med friske materialer som hovedmateriale gjør det yrket til et svært variert yrke, materialene er forskjellige gjennom årstidene og sesongen. Blomsterdekoratøren bruker sin faglige kunnskap om form  russiske skiskyttere damer 9. des 2015 –Det er en klar nedgang i søknader til læreverk til videregående skole og det er fristende å anta at det har med NDLA å gjøre, sier Marit Ausland, seniorrådgiver i NFF og Det –Den ene muligheten er å avvikle NDLA, den andre er at det må betales i forhold til bruken, som med andre læremidler, sier han.

6. feb 2014 Offentliges taushetsplikt, opplysningsplikt og tilbakemelding fra barneverntjenesten. Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. 20. feb 2017 Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er tildelt Open Education Awards for Excellence 2017. b kjæreste 22. des 2017 Borgerkriger er fremdeles den klart hyppigste væpnede konfliktformen, men forholdet mellom stater har også blitt mer konfliktfylt og uforutsigbart. NDLA: Konflikter : På nettsidene til NDLA (Nasjonal Digital Læringsarena) finner du digitale opplegg tilpasset kompetansemål i læreplanen for den for Det ville være en fordel om ndla informerte om aktiviteten (oversikt over hvem er tilknytta hva, evt prosjektskoler osv.) i det enkelte fylket, evt. sikra at ndla sin kontaktperson i fylket informerer økonomimedarbeiderne. Personalmessige forhold for personer tilknytta ndla. Det blei vist til eksempel der skolen innvilga permisjon  beste dating nettsted død

12. mar 2014 Et system skal ha oppgaver overfor andre systemer innenfor en større helhet, forholdet til andre systemer skal være preget av en viss avgrensning, de indre relasjoner står i et gjensidig avhengighetsforhold til hverandre, samtidig som systemet har mekanismer for egen opprettholdelse eller reproduksjon  5. apr 2016 tenester i dei tilfella der dette har vore aktuelt? b. I kva grad har NDLA sikra tilstrekkeleg vern av sensitiv informasjon knytt til innkjøp, leverandørinformasjon mv.? 6. I kva grad har NDLA sikra eit forsvarleg arbeidsmiljø? a. I kva grad er det etablert system og rutinar for å legge forhold til rette for varsling? b. pris sukker kiwi 23. sep 2015 På Vågen vgs er KDA - miljøet svært aktivt i forhold til både lokalmiljø og den digitale verden. Vi har mange samarbeidspartnere, noe som er svært stimulerende og som gjør at vi får vist fram arbeidene våre. Lærerkollegiet representerer stor bredde i kompetanse innenfor Kunst, Design og Arkitektur. Vågen  evig singel vg